Schorsing opgeheven van verkoop en gebruik van alle toegelaten producten op basis van Chloorpyrifos

Op 10/02/2017 werd er een persbericht gepubliceerd waarin bekend werd gemaakt dat de toelatingen en vergunningen voor parallelhandel voor producten op basis van chloorpyrifos werden geschorst. Uit nieuwe gegevens die onderzocht werden door het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, blijkt dat er geen risico is voor de volksgezondheid. De schorsing wordt bijgevolg opgeheven. Alle toegelaten producten op basis van chloorpyrifos mogen terug verkocht en gebruikt worden zoals voor de schorsing.Het is mogelijk dat er in de toekomst naar aanleiding van de evaluatie van de aanvragen tot her-erkenning voor deze producten beperkingen op de huidige toegelaten gebruiken volgen.

Pychlorex Garden.pdf

deel ons op: