Bosmaaiers


Met een bosmaaier doe je allerlei buitenklusjes, zoals het maaien van grassen en gewassen rond voorwerpen of beplantingen en het afzagen van kleine, houtachtige gewassen. Hiervoor kan de maaier met verschillende maai- en zaagsystemen worden uitgerust.


Verschillende merken en systemen

Onze modellen van Echo, Dolmar, Maruyama, Wolf Garten en Hitachi werken elektrisch of op benzine en zijn zo milieuvriendelijk mogelijk

Om je bosmaaier te gebruiken hang je hem op met een draaggordel, die comfortabel en ergonomisch gemaakt werd om het werken makkelijker te maken. Ook de ergonomische handvaten dragen hiertoe bij. De maaiers zijn bovendien voorzien van een goed veiligheidssysteem

Deel ons op: